Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa administracyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa autorskiego oraz prawa karnego w tym karnego gospodarczego i skarbowego.

W ramach tej obsługi służymy m.in. doradztwem prawnym, przygotowujemy projekty umów, opinie prawne, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego, świadczymy pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych jak również przy rozwoju i wprowadzaniu zmian organizacyjnych w już istniejących podmiotach, opiniujemy przedstawione dokumenty, uczestniczymy w negocjacjach i reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami polubownymi i powszechnymi, jak również przed innymi organami administracji państwowej. Obsługujemy w szczególności przedsiębiorców z branży: paliwowej, energetycznej w tym tzw. zielonej energii, samochodowej, medycznej, transportowej i spedycyjnej, nieruchomości, budowlanej oraz spożywczej.

Usługi świadczymy zarówno w siedzibie klienta, telefonicznie bądź drogą poczty elektronicznej. Współpracujemy z podmiotami zapewniającymi obsługę i doradztwo księgowo – rachunkowe. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z doradcami inwestycyjnymi i agentami ubezpieczeniowymi co powoduje, że Nasza oferta jest bardziej konkurencyjna.

Zapraszamy do współpracy

_______________________________