Prawo cywilne

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed sądami powszechnymi w zakresie spraw cywilnych obejmujących m. in.:

  • sprawy o zapłatę (z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień, z tytułu niewykonania zobowiązania, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia)
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności)
  • sprawy o podział majątku wspólnego (zwłaszcza po orzeczonym rozwodzie)
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • sprawy o uregulowanie stanu prawnego przebiegającej przez nieruchomość linii energetycznej, gazowej, wodociągowej i związane z tym roszczenia pieniężne
  • sprawy o naruszenie posiadania
  • sprawy o eksmisję
  • sprawy o odwołanie darowizny
  • sprawy o ustalenie prawa lub stosunku prawnego

Oprócz pełnej reprezentacji możliwe jest również – na życzenie klienta – incydentalne sporządzanie pism, zażaleń na postanowienia, apelacji oraz innych środków zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od wyroku zaocznego). Z uwagi na przymus adwokacki w postępowaniu kasacyjnym oraz o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pomoc prawna w tych postępowaniach zawsze jest tożsama z pełną reprezentacją.

Z postępowaniami cywilnymi bardzo często wiąże się konieczność uregulowania treści księgi wieczystej – na tym polu Kancelaria również świadczy pomoc prawną sporządzając odpowiednie wnioski i udzielając pełnej reprezentacji w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Oprócz postępowania sądowego Kancelaria świadczy usługi również na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, negocjacje między stronami), a także udziela pomocy w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie możliwości sądowej kontroli egzekucji (zwłaszcza skargi na czynności komornika).

_______________________________